8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Xavier Pujol

Position:
CEO
Company:
Reibus
Xavier Pujol

Dr. Engineer Industrial. Doctorat en: Optimització i Digitalizació de empreses.
38 anys de experiència professional.
CEO de Reinventing Businesses SL i Conceller Delegat de Filinox SA.
Activitats realitzades: Assessorament i consultoria de empreses per optimizar als seus resultats. Expert en digitalització de empreses industrrials.
Especialitzat en adquirir empreses industrials per fer-les competitives fin arribar a nivell ” World Class”

Sessions