• 19/04/2023
  • 12:20 - 12:40
  • Main Auditorium Siemens
  • Premium VIP Pass
  • Comparte esta sesión:

Tots ens hem de replantejar la nostra relació amb l’energia per fer-la sostenible i intel·ligent. Ser sostenible significa ser més elèctrics i ser intel·ligents significa ser més digitals. L’electricitat 4.0 representa la convergència del que és elèctric i digital a gran escala. A la indústria, l’electrificació pot canviar les regles del joc, gràcies a la transformació de la producció de calor. Les tecnologies actuals podrien electrificar fins al 78% de la calor a la indústria.

Speakers

Olga Garcia

Olga Garcia

VP Industrial Automation Iberia

Schneider Electric

Javier Monjas

Javier Monjas

Analytical Lead

Aggity