• 20/04/2023
  • 16:45 - 17:15
  • Auditorium Amada
  • Premium VIP Pass
  • Comparte esta sesión:

Els resultats de la investigació ja posen de manifest que la tecnologia de Friction Steer Welding, FSW, serà una de les més esteses els pròxims anys. Per conèixer més detalls i saber millor quan i com aplicar-la, hem definit aquesta sessió. En ella, a més, presentarem també les innovacions en l’àmbit del High Vacuum Brazing.

Speakers

Jesús Peña Rodríguez

Jesús Peña Rodríguez

Meltio M450 Support Manager

Meltio3d

Òscar Iñigo

Òscar Iñigo

Director de Programa

Advanced Factories & AMT – Advanced Machine Tools